Tiền trong thẻ tín dụng có chuyển khoản được không?

Chức năng chính của thẻ tín dụng là để thanh toán nên bạn sẽ không thực hiện chuyển khoản số tiền hạn mức của thẻ được.