Tiền của tôi sẽ được chuyển đi đâu sau khi đầu tư?

Tiền sẽ được chuyển trực tiếp đến tài khoản của quỹ mục tiêu (VEOF, VFF hoặc VIBF) tại Ngân hàng giám sát Standard Chartered