Thực hiện giao dịch rút tiền máy không nhả tiền nhưng tài khoản vẫn bị trừ tiền?

Trường hợp này, bạn vui lòng liên hệ 1800 6788 hoặc gửi thông tin đến email care@timo.vn để được hỗ trợ tiếp nhận tra soát giao dịch rút tiền, chờ kết quả và hoàn tiền.

Timo xin lưu ý: Bạn hãy luôn cảnh giác với những đối tượng tự xưng nhân viên ngân hàng luôn yêu cầu bạn cung cấp số thẻ, thông tin đăng nhập và mã OTP.