Thông tin liên hệ của Timo là gì?

Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải các trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ với Timo theo các thông tin sau: