Thời gian kết thúc phiên giao dịch để quỹ đầu tư được chuyển vào tài khoản VinaCapital là khi nào?

Có hai ngày Giao dịch (T day): Thứ Ba/Thứ Năm cho Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh Vinawealth, Thứ Ba cho Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh Vinawealth và Thứ Năm cho Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital. Thời gian kết thúc phiên giao dịch là 10giờ30 vào ngày T-1 (T trừ 1). Số tiền đầu tư vào ngày T sẽ được cập nhật vào tài khoản của bạn vào ngày T+2 (T cộng thêm 2 ngày làm việc).