Thời gian chuyển tiền liên ngân hàng đối với các ngân hàng không hỗ trợ chức năng chuyển tiền nhanh?

Thông thường lệnh chuyển tiền sẽ được báo có trong ngày. Nếu lệnh chuyển tiền thực hiện sau giờ đóng cổng giao dịch, lệnh này sẽ được ghi có vào ngày làm việc tiếp theo.
– Thời gian làm việc của cổng chuyển tiền liên ngân hàng (CITAD) từ Thứ 2 đến Thứ 6, từ 8h30 đến trước 16h00 (không bao gồm ngày lễ, Tết).