Thẻ tín dụng là gì? Thẻ tín dụng Timo MasterCard có những lợi ích gì?

Thẻ tín dụng là thẻ cấp cho bạn một hạn mức (tùy thuộc vào điều kiện mà bạn đạt được hạn mức này) để sử dụng thanh toán trước và trả lại sau. Thẻ tín dụng Timo Mastercard có những lợi ích sau:

– Khóa/Mở thẻ ngay trong ứng dụng

– Thông báo chủ động trong ứng dụng

– Thanh toán dễ dàng các số dư chưa thanh toán

– Chuyển sang trả góp dễ dàng – 45 ngày sử dụng không lãi suất

– Thanh toán và rút tiền mặt trong nước và quốc tế

– Thanh toán trực tuyến