Tại sao tôi phải cung cấp thông tin trước khi báo có món tiền chuyển khoản từ nước ngoài về tài khoản Timo?

Hiện tại, đối với các giao dịch ngoại tệ hoặc VNĐ thực hiện từ nước ngoài chuyển đến tài khoản Timo sẽ thông qua các Ngân hàng trung gian trong và ngoài nước/Phòng thanh toán Quốc tế trước khi Ngân hàng Bản Việt nhận được giao dịch trên.

Timo luôn cố gắng để hỗ trợ khách hàng có thể sử dụng các sản phẩm của Timo một cách tốt nhất. Việc cung cấp thông tin trước khi báo có theo giao dịch cụ thể tùy yêu cầu của Ngân hàng trung gian và quy định của Ngân hàng Bản Việt ở từng thời điểm liên quan nhằm đánh giá khách hàng và rà soát giao dịch tuân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Do đó, để Timo có thể hỗ trợ xử lý và báo có giao dịch nhanh nhất, tất cả thông tin điện chuyển tiền đều cần phải trùng khớp với thông tin tài khoản thụ hưởng, có tính liên kết và thể hiện rõ mục đích chuyển tiền. Bên cạnh đó, trong một số trường hợp các giao dịch chuyển đến của bạn cần làm rõ thêm thông tin theo yêu cầu, Timo sẽ chủ động liên hệ hỗ trợ cũng như hướng dẫn bạn bổ sung để có thể hoàn tất quá trình xử lý và báo có.