Tại sao tôi không thể yêu cầu giấy chứng nhận tiết kiệm sau khi đã tất toán?

Giấy chứng nhận số dư tài khoản dùng để chứng minh số tiền hiện có của bạn trong ngân hàng. Do đó, bạn chỉ có thể yêu cầu tài liệu này khi Tiền gửi có kỳ hạn của bạn đang hoạt động.