Tại sao tôi không thể xác thực OTP qua tin nhắn điện thoại cho các giao dịch từ 100 triệu trở lên?

Theo quyết định Số 630/QĐ-NHNN, biện pháp xác thực OTP qua SMS không áp dụng cho các giao dịch có hạn mức lớn hơn 100 triệu mỗi ngày. Do đó, để chuyển số tiền từ 100 triệu trở lên, bạn cần thực hiện giao dịch này trên ứng dụng Timo của điện thoại và xác thực bằng mã iOTP.