Tại sao tôi không thể nhìn thấy phần Thao tác nhanh trên ứng dụng Timo?

Thao tác nhanh (Quick Action) chỉ có mặt trên các thiết bị hỗ trợ đăng nhập bằng sinh trắc học (Vân tay/Nhận dạng khuôn mặt trên nền tảng iOS và Android). Nếu bạn không thể nhìn thấy phần này trên màn hình đăng nhập và thiết bị của bạn tương thích Sinh trắc học, vui lòng vào phần Cài đặt của thiết bị để khởi động tính năng đăng nhập bằng Sinh trắc học.