Tại sao tôi không thể nhìn thấy đầy đủ danh sách người nhận trên thanh Thao tác nhanh?

Chúng tôi chỉ hiển thị danh sách 20 người nhận trên thanh Thao tác nhanh dựa vào tần suất thường xuyên chuyển tiền của bạn cho họ. Trong phần cuối của danh sách, bạn có thể chọn Xem toàn bộ người nhận để được dẫn tới quy trình chuyển tiền tại bước Chọn người nhận.