Tại sao thẻ chip của tôi không thể thanh toán contactless tại máy POS?

Có một số lý do mà giao dịch thanh toán contactless không được hỗ trợ. Lý do phổ biến nhất là do máy POS chưa hỗ trợ loại giao dịch này. Bạn hãy kiểm tra ký hiệu thanh toán contactless trên máy POS bạn nhé.

Bên cạnh đó, giao dịch thanh toán contactless cũng có thể bị từ chối bởi một số lý do sau:

  • Thẻ đang ở trạng thái tạm khóa tại mục Quản lý thẻ. Bạn hãy kiểm tra và mở khóa thẻ trước khi thực hiện giao dịch.
  • Thẻ bị hỏng (gãy, xước, mờ phần chip). Bạn cần yêu cầu cấp thẻ mới hoặc liên hệ với Timo Care 1800 6788 để được hỗ trợ.
  • Bạn đã vượt hạn mức giao dịch trong ngày. Vui lòng kiểm tra về hạn mức giao dịch tại đây.