Tại sao thẻ chip của tôi không rút tiền được tại máy ATM?

Trường hợp này có thể phát sinh từ việc máy ATM bị lỗi gián đoạn hoặc chưa tương thích với với chuẩn EMV của thẻ chip Timo. Vì vậy, bạn vui lòng thử lại trên ATM khác bạn nhé.