Tại sao nên sử dụng tính năng Gửi Tiền Tự Động?

Tính năng này là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn thực hiện thói quen tiết kiệm một cách thông minh & dễ dàng. Bằng cách tự động tạo một khoản Gửi Tiền Kỳ Hạn hàng tháng từ Tài Khoản Chính, bạn có thể xây dựng một nguồn thu nhập thụ động tích lũy theo thời gian mà không cần phải tự tay làm việc này.