Tại sao mã OTP được gửi tới điện thoại của tôi bất cứ khi nào tôi đăng nhập vào một thiết bị mới? Việc này là mặc định?

Đây là yêu cầu mặc định bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào một thiết bị mới để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.
Nếu bạn nhận thấy bất cứ hành động đáng ngờ nào trên tài khoản thậm chí khi bạn chưa đăng nhập nhưng các mã OTP vẫn được gửi đến thiết bị, hãy gọi đến Timo Care 1800 6788 ngay lập tức để thông báo cho chúng tôi vấn đề này và để được hỗ trợ.