Tại sao khi tôi đã hoặc đang sử dụng dịch vụ của VPBank hoặc FECredit rồi thì không đăng ký mở tài khoản Timo được?

Timo đang được bảo trợ bởi Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), nên VPBank chưa cho phép khách hàng VPBank (KH cũ hay KH hiện hữu) mở tài khoản tại Timo.

Rất tiếc Timo chưa hỗ trợ được cho bạn tại thời điểm này. Tuy nhiên, Timo sẽ lưu lại thông tin của bạn và sẽ liên hệ lại trong tương lai nếu có bất kỳ sự thay đổi nào.