Tại sao tôi đã mở và đầu tư vào tài khoản VinaCapital nhưng vẫn chưa thấy được ghi nhận?

VinaCapital sẽ cập nhật quỹ đầu tư vào tài khoản của bạn vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Quá trình này sẽ mất một vài giờ đồng hồ. Bạn sẽ thấy được thông báo trạng thái dưới mỗi giao dịch mà bạn thực hiện. Ví dụ: trạng thái sẽ là Đang tiến hành hoặc Hoàn tất.