Tài khoản Timo Plus có thể hoạt động như một tài khoản ngân hàng không?

Tài khoản Timo Plus của bạn chính là một tài khoản ngân hàng. Bạn có thể nạp, rút, chuyển tiền, giao dịch trực tuyến hoặc thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại hàng tháng hoặc có thể tiết kiệm và đầu tư với tài khoản này.