Làm thế nào để huỷ giao dịch sau khi đã tạo tài khoản và thực hiện giao dịch đầu tư? Mất bao lâu thì số tiền của khoản giao dịch này sẽ được hoàn trả về tài khoản?

Nếu giao dịch của bạn được thực hiện trước 10:30 AM ngày T-1, vui lòng thực hiện các bước sau để hủy giao dịch:

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản MiO tại https://mio.vinacapital.com/login
  • Bước 2: Chọn Lịch Sử Giao Dịch và chọn vào Đang Tiến Hành
  • Bước 3: Chọn dấu (‘’>’’) ở cuối số tiền giao dịch và chọn Hủy để hủy giao dịch.

Nếu giao dịch của bạn được thực hiện sau 10:30 AM ngày T-1, vui lòng gọi số điện thoại được hiển thị trên email gửi cho bạn từ VinaCapital hoặc số Tổng đài của VinaCapital. Bạn sẽ phải điền vào một hoặc cả hai phiếu yêu cầu: (i) phiếu yêu cầu hoàn tiền; (ii) phiếu yêu cầu hủy giao dịch, rồi gửi đến VinaCapital.

Khi yêu cầu có hiệu lực, số tiền của bạn sẽ được hoàn trả vào ngày T+2 hoặc 1 (một) ngày tiếp theo sau ngày Giao dịch.