Sự khác nhau giữa 2 gói tài khoản e-Timo và Full Timo?

  • Gói tài khoản e-Timo: Dành cho khách hàng định danh trực tuyến, bạn có thể sử dụng các giao dịch chuyển/nhận tiền, mở tài khoản tiết kiệm với hạn mức chuyển tiền, nạp tiền điện thoại hoặc thanh toán hóa đơn lên đến 100.000.000 VNĐ/tháng. Đối với gói tài khoản này, bạn sẽ chưa thể thực hiện giao dịch rút tiền tại máy ATM hoặc tại chi nhánh ngân hàng Bản Việt cũng như chưa thể sử dụng các dịch vụ qua thẻ.
  • Gói tài khoản Full Timo: Dành cho khách hàng đã hoàn tất phát hành Thẻ ghi nợ Timo, hạn mức chuyển tiền lên đến 1.500.000.000 VND/ngày, đồng thời bạn có thể sử dụng đẩy đủ các dịch vụ sản phẩm như: giao dịch rút tiền, thanh toán online qua thẻ, liên kết các ví điện tử…

Bạn có thể tham khảo thêm các thông tin về 2 gói tài khoản tại đây.