Sử dụng Timo tôi có mất phí gì không?

Tài khoản Timo sẽ hoàn toàn miễn các loại phí như: phí thường niên, phí duy trì tài khoản, phí giao dịch chuyển tiền từ ứng dụng và phí giao dịch rút tiền tại ATM. Bạn có thể tham khảo các thông tin chi tiết hơn tại:

Biểu phí của Tài khoản thanh toán:

  • Biểu phí của Tài khoản thanh toán: Xem thêm
  • Biểu phí của Thẻ ghi nợ: Xem thêm
  • Biểu phí của Thẻ Timo Visa Debit ảo: Xem thêm
  • Biểu phí của Thẻ Timo Visa Credit: Xem thêm