Sử dụng Timo có phí không?

Timo không tính phí khi dùng ATM và chuyển khoản, cũng như không tính phí khi bạn rút tiền và gửi tiền tại VPBank. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ gặp phải một số các loại phí sau đây:

  • Cấp lại mã PIN: 50,000 VND / thẻ
  • Xác nhận số dư tài khoản: 30,000 VND
  • Khiếu nại về giao dịch chuyển tiền trong nước: 30,000 VND

Ngoài ra, còn có một số phí VPBank có thể sẽ thu:

  • 0.02% giá trị món tiền gửi/rút tại chi nhánh VPBank ngoài thành phố Hồ Chí Minh (Tối thiểu: 10,000 VND; tối đa: 1,000,000 VND)
  • 0.03% giá trị món tiền gửi hoặc rút trên 1 tỉ tại chi nhánh VPBank trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi tiền (Tối thiểu: 10,000 VND; tối đa: 1,000,000 VND)
  • 0.01% giá trị món tiền rút trên 1 tỉ tại chi nhánh VPBank nếu rút tiền cùng ngày nhận tiền (tối thiểu: 10,000 VND)
  • Cấp lại mã PIN: 50,000 VND / thẻ
  • Xác nhận số dư tài khoản: 30,000 VND
  • Khiếu nại về giao dịch chuyển tiền trong nước: 30,000 VN
  • Đóng tài khoản (tại quầy): 20,000 VND

Lưu ý: Các phí trên chưa bao gồm thuế VAT

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply