Sau khi hoàn tất việc đăng ký trên ứng dụng, tôi đã có thể sử dụng tài khoản Timo Plus chưa?

Ngay sau khi hoàn tất việc đăng ký thông tin trên ứng dụng, bạn đã sở hữu một tài khoản ngân hàng số Timo Plus. Với tài khoản này, bạn có thể:

  • Chuyển khoản lên tới 100,000,000đ/tháng
  • Nhận tiền và nạp tiền vào Tài khoản thanh toán (Spend Account) nhanh chóng
  • Tạo không giới hạn các tài khoản tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn
  • Cài đặt và quản lý thông tin cá nhân ngay trên ứng dụng

Tuy nhiên, bạn không thể rút tiền cho đến khi bạn nhận được Thẻ ghi nợ Timo Plus. Để có thể rút tiền và sử dụng tài khoản Timo Plus với hạn mức cao hơn dành cho việc chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, bạn cần đến Timo Plus Hangout để xác nhận chữ ký và nhận thẻ.