Sau khi hoàn tất việc đăng ký trên ứng dụng, tôi đã có thể sử dụng tài khoản Timo chưa?

Ngay sau khi hoàn tất việc đăng ký thông tin trên ứng dụng, bạn đã sở hữu một tài khoản ngân hàng số Timo. Với tài khoản này, bạn có thể:

  • Chuyển khoản/nạp tiền điện thoại/thanh toán hóa đơn lên đến 100,000,000đ/tháng
  • Nhận tiền và nạp tiền vào Tài khoản thanh toán (Spend Account) nhanh chóng
  • Tạo không giới hạn các tài khoản tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn
  • Cài đặt và quản lý thông tin cá nhân ngay trên ứng dụng

Tuy nhiên, bạn không thể rút tiền cho đến khi bạn nhận được Thẻ ghi nợ Timo.

Để có thể rút tiền và sử dụng tài khoản Timo với hạn mức cao hơn dành cho việc chuyển khoản và thanh toán hóa đơn, bạn cần đến Timo Hangout để xác nhận chữ ký và nhận thẻ.