Sau khi đăng ký trả góp, mất bao lâu để hoàn tất việc xét duyệt?

Quy trình đăng ký trả góp sẽ được tiến hành một lần một ngày (vào cuối ngày làm việc) bởi VPBank, vì vậy bạn cần chờ một vài ngày để được xét duyệt yêu cầu trả góp của mình.