Sao tôi chưa nhận được tiền chuyển từ ngân hàng khác vào tài khoản Timo?

Nếu bạn vẫn chưa nhận được tiền, bạn vui lòng cung cấp giúp Timo đầy đủ các thông tin sau để tổng đài viên Timo 1800 6788 có thể hỗ trợ mình tra soát giao dịch chuyển đến:

  • Số tiền chuyển
  • Thời gian chuyển
  • Ngân hàng chuyển
  • Mã điện chuyển tiền thành công (gồm 6 hoặc 8 số và được cung cấp từ CSKH của Ngân hàng gửi; không phải mã giao dịch).