Tôi có thể tiếp tục sử dụng thẻ nếu đã khóa thẻ từ tính năng Thao Tác Nhanh?

Khi thẻ của bạn đã được khoá, bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng thẻ cho bất kỳ giao dịch nào, dù là qua POS, trực tuyến hay tại ATM. Bạn cần phải mở khoá thẻ của mình trên ứng dụng để tiếp tục sử dụng. Đừng quên kiểm tra trạng thái hoạt động của thẻ trước khi bạn cần sử dụng thẻ.