Tôi có thể nạp tiền điện thoại cho một số điện thoại khác hoặc thanh toán hoá đơn chưa được lưu trong danh sách hoá đơn không?

Để thanh toán hoá đơn chưa được lưu trong danh sách hoá đơn hay nạp tiền điện thoại cho một số điện thoại khác, bạn chỉ cần chạm vào mục Hoá Đơn hoặc Top Up trên tính năng Thao Tác Nhanh.