Làm thế nào để gửi Nhắc Nợ từ tính năng Thao Tác Nhanh?

  1. Chạm vào ảnh đại diện của chủ tài khoản Timo mà bạn muốn gửi Yêu Cầu Thanh Toán đến (tính năng này chưa được áp dụng cho những chủ tài khoản ngân hàng khác).
  2. Nhập số tiền tương ứng và chạm vào Nhắc Nợ để gửi yêu cầu thanh toán.
  3. Bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu thanh toán thành công ngay trên màn hình.

Lưu ý: Nếu chủ tài khoản Timo mà bạn muốn gửi Yêu Cầu Thanh Toán đến không nằm trong danh sách 20 người thụ hưởng giao dịch nhiều nhất, thông tin của chủ tài khoản này sẽ không được hiển thị trong tính năng Thao Tác Nhanh.