Mất bao lâu để thẻ của tôi có thể được khóa khi sử dụng tính năng Thao Tác Nhanh?

Nếu thiết bị di động của bạn được kết nối với WIFI hoặc 3G/4G, thẻ của bạn có thể được khoá trong vòng 30 giây với tính năng Thao Tác Nhanh này.