Tôi có thể thực hiện những giao dịch nào với tính năng Thao Tác Nhanh?

Tính năng Thao Tác Nhanh được thiết kế để bạn có thể thực hiện các hành động hay giao dịch bạn có thể cần đến mỗi ngày một cách nhanh chóng hơn. Với tính năng này, bạn có thể:

  • Kiểm tra số dư tài khoản nhanh chóng
  • Thanh toán hoá đơn hoặc nạp tiền điện thoại chỉ bằng một cú chạm
  • Chuyển tiền ngay bằng cách chạm vào hình đại diện của người thụ thưởng hoặc truy cập danh sách người thụ hưởng của bạn bằng một cú chạm
  • Gửi yêu cầu thanh toán (nhắc nợ) đến các chủ tài khoản Timo khác chỉ bằng một cú chạm trên hình đại diện của họ
  • Nâng cao bảo mật: Khoá/mở khoá thẻ Timo Debit và/hoặc thẻ Timo Mastercard bằng một cú chạm. Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải nhập mã iOTP/SMS OTP khi mở thẻ của bạn vì lý do bảo mật.