Tại sao tôi không thấy tính năng Thao Tác Nhanh trong ứng dụng Timo của tôi?

Tính năng Thao Tác Nhanh chỉ khả dụng trên các thiết bị hỗ trợ đăng nhập sinh triết học (Touch ID/Face ID trên IOS và tính năng đăng nhập bằng dấu vân tay hoặc nhận dạng khuôn mặt trên Android). Nếu bạn không thấy tính năng Thao Tác Nhanh này dù thiết bị của bạn có hỗ trợ đăng nhập sinh triết học, vui lòng truy cập mục Cài Đặt để kích hoạt tính năng đăng nhập sinh triết học.