Quên mã PIN hoặc bị khoá thẻ thì phải làm như thế nào?

Trường hợp thẻ ghi nợ Timo của bạn đã bị khóa do nhập sai PIN hoặc quên mã PIN, bạn có thể thực hiện đặt lại mã PIN mới trên ứng dụng Timo hoặc website my.timo.vn theo các bước sau nhé:

  1. Đăng nhập tài khoản Timo
  2. Chọn “Ảnh đại diện”
  3. Chọn “Quản lý thẻ”
  4. Chọn “Thẻ ghi nợ Timo”
  5. Nhấn (+), chọn đổi PIN và làm theo hướng dẫn từ ứng dụng/website.