Phí yêu cầu tài liệu là bao nhiêu?

Đối với các giao dịch trong vòng một năm kể từ ngày thực hiện yêu cầu:

  • 20.000 VNĐ (nhận tại Hangout)
  • 30.000 VNĐ (chuyển phát nhanh đến địa chỉ của Khách hàng)

Đối với các giao dịch trên một năm kể từ ngày thực hiện yêu cầu:

  • 50.000 VNĐ (nhận tại Hangout)
  • 60.000 VNĐ (chuyển phát nhanh đến địa chỉ của Khách hàng)

Đối với việc Xác nhận số dư tài khoản/Thông tin tài khoản:

  • 50.000 VNĐ (Nhận tại Timo Hangout)
  • 60.000 VNĐ (chuyển phát nhanh đến địa chỉ của Khách hàng)

Phí trên chưa bao gồm VAT.