Phí rút tiền từ tài khoản Timo tại các quầy rút tiền của Ngân hàng Bản Việt là bao nhiêu?

  • Trong khu vực TP.HCM: Hoàn toàn miễn phí.
  • Bên ngoài khu vực TP.HCM: 0.015% trên tổng số tiền rút (tối thiểu 15,000 VNĐ và tối đa là 1,000,000 VNĐ).
  • Nếu rút tiền trong vòng 2 ngày kể từ ngày nạp tiền: 0.03% trên tổng số tiền rút (tối thiểu 10,000 VNĐ và tối đa 1,000,000 VNĐ)

(Chưa bao gồm VAT).