Phí nạp tiền vào tài khoản Timo tại các chi nhánh của Ngân hàng Bản Việt là như thế nào?

Tại các quầy giao dịch:

  • Trong khu vực TP.HCM: hoàn toàn miễn phí.
  • Bên ngoài khu vực TP.HCM: 0.03% trên giá trị tiền nạp (tối thiểu 10,000 VNĐ và tối đa 1,000,000 VNĐ).

(Chưa bao gồm VAT).