Phí đóng tài khoản Timo Plus là bao nhiêu?

Phí đóng tài khoản tại các chi nhánh Ngân hàng Bản Việt là 20,000 VNĐ (chưa bao gồm VAT).