Phí chuyển tiền từ tài khoản Timo tới một tài khoản ở nước ngoài là bao nhiêu?

Tài khoản thanh toán Spend Account không được phép sử dụng để chuyển tiền đến tài khoản nước ngoài.