Nộp tiền tại máy CDM Timo/VPBank hơn 30 phút rồi nhưng vẫn chưa được báo có vào tài khoản Timo?

Trong trường hợp bạn nạp tiền tại máy CDM ở phòng giao dịch (PGD) VPBank, bạn có thể mang CMND/Hộ chiếu và thị thực (chỉ dành cho người nước ngoài) bản gốc còn hiệu lực đến PGD VPBank này để được hỗ trợ làm tra soát.

Tương tự với Timo, hãy mang theo CMND/ Hộ chiếu và thị thực (chỉ dành cho người nước ngoài) bản gốc còn hiệu lực đến Timo Hangout để được hỗ trợ.