Những lợi ích khi sử dụng iOTP là gì?

Với iOTP bạn có thể:

  • Duyệt nhanh các giao dịch
  • Dễ dàng thực hiện giao dịch ngay cả khi ở nước ngoài
  • Sử dụng trên mọi thiết bị tin cậy mà bạn muốn.