Những lợi ích của việc sử dụng Thẻ tín dụng Timo Visa là gì?

Với một chiếc Thẻ tín dụng Timo Visa, bạn có thể:

  • Nhận được hạn mức tín dụng cao lên tới 500 triệu đồng
  • Tận hưởng việc rút tiền mặt tại Timo hoặc các cây ATM của Ngân hàng Bản Việt mà không mất phí giao dịch
  • Khóa hoặc mở khóa thẻ ngay trên ứng dụng bất khi nào bạn muốn
  • Tận hưởng việc chi tiêu không tính lãi lên tới 55 ngày
  • Nhận thông báo ngay lập tức cho mỗi giao dịch được thực hiện thông qua ứng dụng và email
  • Sử dụng trên toàn cầu để rút tiền hoặc thanh toán tại các cửa hàng hoặc trực tuyến