Những giao dịch nào là hợp lệ để trả góp?

Giao dịch hợp lệ để trả góp là giao dịch chi tiêu bằng Thẻ tín dụng tại cửa hàng hoặc giao dịch trực tuyến  có giá trị từ 3.000.000 VND trở lên trên mỗi giao dịch, thực hiện bằng VNĐ tại Việt Nam, là giao dịch đã hạch toán thành công vào hệ thống của VPBank và chưa được ghi nhận vào sao kê.