Người nước ngoài có thể mở tiết kiệm mục tiêu Goal Save không?

Đáng tiếc là người nước ngoài không thể mở tài khoản Timo Goal Save theo như Thông tư số 48/2018/TT-NHNN được ban hành bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xem chi tiết về Thông tư tại đây.