Người nhận yêu thích trên ứng dụng Timo dùng để làm gì?

Người dùng ưa thích được sử dụng để ghim danh sách những người bạn thường xuyên chuyển/nhận tiền. Tính năng này được sử dụng cho việc giao dịch nhanh bất cứ khi nào bạn cần trên ứng dụng Timo.