Nếu trong trường hợp trả nợ không đúng hạn sẽ bị xử lý như thế nào?

Nếu trễ hạn, trong hoạt động tín dụng, lịch sử tín dụng của người vay sẽ bị ghi nhận “nợ xấu” trên hệ thống Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC). Các tổ chức tín dụng đều tham khảo lịch sử tín dụng này để quyết định cho vay. Vì thế chỉ cần có một “vết đen” thì về sau người tiêu dùng đó khó được cho vay nữa. Trong trường hợp thanh toán trễ hạn, khách hàng sẽ phải chịu phí phạt theo quy định.