Nếu tôi không sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi có thể đến nhận Thẻ ghi nợ Timo Plus không?

Địa chỉ Timo Plus Hangout: Tầng 2, 194D-E Pasteur, Phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Do đó, vào thời điểm hiện tại, Timo Plus chỉ hỗ trợ được các khách hàng có thể tới Timo Plus Hangout tại địa chỉ trên.