Nạp tiền vào tài khoản Timo như thế nào?

Để nộp tiền vào tài khoản Timo, bạn có thể đến các phòng giao dịch/chi nhánh Ngân hàng Bản Việt để được hỗ trợ tại quầy. Bạn cũng có thể thao tác giao dịch chuyển tiền từ Ngân hàng khác đến tài khoản Timo của mình hoặc nộp tiền thông qua máy nộp tiền CRM của Ngân hàng Bản Việt.