Mục Tiêu Cá Nhân là gì?

Mục Tiêu Cá Nhân là một công cụ tiết kiệm thông minh giúp bạn lập kế hoạch cho một mục tiêu dù lớn hay nhỏ. Chỉ cần đặt mục tiêu tiết kiệm, số tiền bạn muốn tiết kiệm và thời điểm bạn muốn đạt được mục tiêu, Timo sẽ giúp bạn làm phần việc còn lại.

Với các khoản đóng góp định kỳ và lãi suất 0.5% mỗi năm được trả hàng tháng, Mục Tiêu Cá Nhân sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đúng tiến độ. (Lưu ý: Sản phẩm này chỉ dành cho khách hàng Việt Nam).