Mẹo bảo mật

  • Không bao giờ chia sẻ mã OTP, mã PIN, tên đăng nhập và mật khẩu và thông tin thẻ (bao gồm số thẻ, ngày phát hành thẻ, mã CVV (nếu có)) cho bất cứ ai, kể cả nhân viên Timo.
  • Thường xuyên thay đổi mã PIN.
  • Không sử dụng cùng mật khẩu / tên đăng nhập cho các tài khoản không liên quan đến tài khoản ngân hàng.
  • Luôn truy cập Timo qua ứng dụng hoặc qua website www.my.timo.vn, không bao giờ truy cập qua đường dẫn đính kèm.
  • Không nhấn hoặc chuyển tiếp đường dẫn trong email, SMS hoặc các ứng dụng tin nhắn nếu bạn nghi ngờ về tính xác thực của những đường dẫn này.
  • Không bao giờ chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng và thông tin đăng nhập vào tài khoản với bất kỳ bên thứ 3 qua điện thoại, ứng dụng nhắn tin, email hoặc qua website đáng nghi.